1811 Dictionary
of the Vulgar Tongue

A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z ¤ ?

Random term RSS/XML Daily The Devil's Dictionary, the original Aesop's Fables The Devil's Dictionary X
defined
Dapper Fellow
A smart, well-made, little man.
« Dangler | Darbies »
Google
 
Web vulgar.pangyre.org